Webpush hoạt động được trên những thiết bị nào

Webpush hoạt động được trên các máy tính sử dụng Window và điện thoại hệ điều hành Android.

Webpush không hoạt động được