Cài đặt Webpush trên Website Salekit

Đối với các website được tạo trên nền tảng của Salekit.vn, bạn có thể dễ dàng cài đặt tích hợp Webpush để gửi thông báo miễn phí đến những khách hàng đã subscribe trên website của bạn qua trình duyệt họ sử dụng.

Để cài đặt webpush cho website được xây dựng trên nền tảng Salekit, bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Lấy mã nhúng

Tại màn hình làm việc của website, bạn chọn Setting tại website cần cài đặt Webpush để lấy mã nhúng của pop up thông báo đã được hướng dẫn ở bài viết trước Cài đặt pop up thông báo.

Bạn chọn mục Embed > Website phổ thông và click vào Sao chép để sao chép mã nhúng.

Bước 2: Đặt mã nhúng vào website

Tiếp theo, bạn vào mục cài đặt website của bạn trong Salekit bằng cách click vào Website > Biểu tượng cài đặt

Tại màn hình hiển thị, bạn kéo xuống dưới cùng và đặt mã nhúng tại mục HTML HEADERS > Lưu để hoàn tất.

Sau khi đặt mã nhúng thành công, bạn truy cập lại website của mình để xem phần pop up thông báo hiển thị trên website.

Để kiểm tra  Webpush trên website đã hoạt động hay chưa, bạn kiểm tra bằng cách click chuột phải vào website của mình > Inspect (Kiểm tra) > Application > Service Workers và kiểm tra trạng thái hoạt động tại dòng Status, trạng thái màu xanh với thông báo activated an is runing là bạn đã cài đặt thành công và Webpush đang hoạt động.

Chúc bạn thành công!