Cài đặt webpush trên Website Wordpress

Đối với các website được tạo trên nền tảng của Wordpress, bạn có thể dễ dàng cài đặt tích hợp Webpush để gửi thông báo miễn phí đến những khách hàng đã subscribe trên website của bạn qua trình duyệt họ sử dụng.

Để cài đặt webpush cho website được xây dựng trên nền tảng Wordpress, bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Tải file Plugin Webpush

Tại màn hành làm việc của Webpush, bạn click vào mục Settings > Embed > Chọn Wordpress và tải file plugin bằng cách bấm vào Tải Plugin.

File được tải về sẽ mặc định được nằm trong thư mục Download trên máy của bạn.

Bước 2. Thêm mới  Plugin Webpush tại Wordpress

Tại màn hình quản trị của Wordpress, bạn chọn Plugin > Cài mới > Tải Plugin lên > Chọn tệp

Bạn chọn tệp vừa tải về tên web-push-notifications > Open để tải file.

File được tải lên thành công sẽ được hiển thị như hình ảnh bên dưới. Bạn bấm Cài đặt để hoàn tất quá trình cài đặt plugin.

Tiếp theo, bạn click vào Kích hoạt plugin để plugin hoạt động.

Sau khi kích hoạt thành công, thư mục gốc website của bạn sẽ có thêm file WebPushSDK.js như hình ảnh bên dưới (bạn có thể bỏ qua phần kiểm tra này nếu không rành về kỹ thuật).

Màn hình hiển thị sau khi kích hoạt thành công plugin:

Bước 3: Thiết lập Website ID

Tiếp theo, bạn click vào mục Công cụ tại menu dọc bên trái màn hình, chọn Webpush.

Tại màn hình hiển thị, hệ thống yêu cầu bạn nhập ID website của bạn. Bạn bấm vào Lấy website ID để chuyển sang màn hình làm việc của Webpush có ID wesbite của bạn.

Tại phần mã nhúng có ID website của bạn, bạn copy ID này và đặt vào Wordpress > Lưu thay đổi.

Sau khi đặt mã nhúng thành công, bạn truy cập lại website của mình để xem phần pop up thông báo hiển thị trên website.

Để kiểm tra  Webpush trên website đã hoạt động hay chưa, bạn kiểm tra bằng cách click chuột phải vào website của mình > Inspect (Kiểm tra) > Application > Service Workers và kiểm tra trạng thái hoạt động tại dòng Status, trạng thái màu xanh với thông báo activated an is runing là bạn đã cài đặt thành công và Webpush đang hoạt động.

Như vậy bạn đã cài đặt thành công pop up hiển thị để khách cho phép gửi thông báo hoặc không trên website được xây dựng trên nền tảng Wordpress.

Chúc bạn thành công!