Sequence - Chuỗi thông báo tự động

Sequence là tính năng cho phép bạn gửi chuỗi thông báo chăm sóc tới các nhóm khách hàng của mình theo thời gian đã được thiết lập. Các nhóm khách hàng này được phân biệt bằng tag khách hàng.

Để sử dụng chức năng Sequence, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Tạo tag khách hàng

Tại màn hình làm việc của Webpush, bạn chọn mục Setting Tag Đặt tên cho tag Thêm mới để thêm tag phân loại khách hàng.

Bước 2: Tạo Sequence

Tại mục Automation Sequence, bạn thêm mới Sequence bằng cách chọn Tạo Sequence mới > Chọn tag cần chuỗi gửi thông báo > Lưu.

Tiếp theo, bạn thêm lịch gửi, cài đặt thời gian gửi và nội dung gửi bằng cách bấm vào dấu + ngay bên dưới tên sequence bạn vừa tạo.

Thời gian gửi tin: được tính từ lúc khách hàng được gắn tag (khi kháchhàng truy cập vào đường URL có chứa từ khóa)

+ Tiêu đề: Hiển thị dòng đầu tiên trong thông báo. Tiêu đề được phép nhập tối đa 30 ký tự

+ Mô tả: Chi tiết thông báo, hiển thị tại các dòng tiếp theo trong thông báo. Mô tả được phép nhập tối đa 45 ký tự

+ URL trang đích: Link trỏ về để dẫn khách hàng đến khi khách click vào thông báo

+ Banner: Ảnh hiển thị cùng với thông báo. Kích thước banner 360x180 px

+ Nút: Nút bấm chuyển hướng về trang web của bạn

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn bấm vào Cập nhật để lưu.

Bạn có thể thêm nhiều lịch gửi bên dưới để tạo thành chuỗi thông báo gửi đến khách hàng.

Bước 3: Gắn tag khách hàng

Bạn có thể gắn tag thông qua trigger (gắn tag tự động) hoặc gắn tag hàng loạt trong mục Audience. Sau khi được gắn tag, sequence sẽ được kích hoạt.

- Gắn tag tự động qua trigger

Bạn thực hiện gắn tag tự động theo hành động của khách hàng trên website tại mục Automation Trigger > +Trigger mới.

Tại màn hình hiển thị, bạn cài đặt các thông tin bao gồm:

- Nhập từ khóa Title hoặc URL chứa 1 trong các từ khóa: Từ khóa có trong URL hoặc Title trang web

Ví dụ, khách có nhu cầu mua sofa sẽ vào xem các mẫu sofa trong danh mục, đọc các bài viết về sofa để có thêm cơ sở cho quyết định của mình. Khi đó, bạn sẽ cài đặt để khách truy cập vào bất cứ trang nào có URL chưa sofa sẽ được gắn tag để gửi các thông tin hữu ích về sofa qua webpush. 

- Thì hủy tag: Chọn tag cần hủy khi khách hàng truy cập đường URL có chứa từ khóa

- Thì hủy tag:  Chọn tag cần gắn khi khách hàng truy cập đường URL có chứa từ khóa

Sau đó click vào Lưu để hoàn tất cài đặt trigger.

- Gắn tag hàng loạt

Bạn có thể gắn/hủy tag khách hàng một cách nhanh chóng bằng chức năng gắn/hủy tag hàng loạt của Webpush. Để gắn/hủy tag hàng loạt, bạn vào danh sách cần gắn/hủy tag hàng loạt > Click vào Gắn/Hủy tag tại màn hình bên phải > Chọn tag cần gắn/hủy > Chọn gắn tag / hủy tag > Lưu để hoàn tất quá trình. Hệ thống sẽ mất 1 thời gian để xử lý tùy thuộc vào số lượng khách hàng cần được gắn/hủy tag.

Như vậy, bạn đã cài đặt xong chuỗi thông báo đẩy chăm sóc khách hàng. Sau khi khách hàng truy cập 1 đường link cụ thể trên website, họ sẽ được gắn tag phân loại và sẽ nhận được chuỗi thông báo theo nội dung bạn đã cài đặt.

Thông báo đẩy sequence gửi thành công

Chúc bạn thành công!