Webpush hoạt động được trên những thiết bị nào

Webpush hoạt động được trên trình duyệt máy tính và điện thoại hệ điều hành Android.