Gửi Broadcast thông báo

Với Webpush, bạn có thể gửi thông báo hàng loạt đến tất cả các subscriber trên website của mình. Nội dung của thông báo đẩy có thể là:

+ Cập nhật tin tức bài viết mới

+ Thông báo sản phẩm / dịch vụ mới

+ Update tính năng mới

+ Các sự kiện đặc biệt

+ Các chương trình khuyến mãi

+ ....

Để gửi thông báo cho khách hàng đã subscribe website của mình, bạn chọn mục Broadcast tại website mình đang làm việc.

> + Chiến dịch mới hoặc Tạo mới

Tại màn hình hiển thị, bạn cài đặt các thông tin bao gồm:

+ Tên chiến dịch: Tên chiến dịch để bạn và các nhân viên khác quản lý trong hệ thống, khách hàng không nhìn thấy nội dung này

+ Tiêu đề: Hiển thị dòng đầu tiên trong thông báo (như màn hình preview hiển thị). Tiêu đề được phép nhập tối đa 30 ký tự

+ Mô tả: Chi tiết thông báo, hiển thị tại các dòng tiếp theo trong thông báo (như màn hình preview hiển thị). Mô tả được phép nhập tối đa 45 ký tự

+ URL trang đích: Link trỏ về để dẫn khách hàng đến khi khách click vào thông báo

+ Banner: Ảnh hiển thị cùng với thông báo (như màn hình preview hiển thị). Kích thước banner 360x180 px

Bạn có thể xem trước đối với màn hình Window và Android để điều chỉnh cho hợp lý.

Bản xem trước trên Window

Bản xem trước trên Android

Bạn có thể chọn Gửi ngay hoặc Hẹn giờ gửi cũng như Lưu nháp chiến dịch của mình. Khi tin nhắn được gửi đi, ngay cả khi khách hàng không truy cập vào website, chỉ cần có internet là khách có thể nhận được thông báo từ website của bạn.

Màn hình khách hàng nhận được thông báo ngay cả khi không truy cập website của bạn

Khách bấm vào thông báo sẽ được dẫn đến URL trang đích bạn đã thiết lập.

Chúc bạn thành công!