Thông báo khách bỏ quên giỏ hàng trên Wordpress

Đối với các website được tạo trên nền tảng của Wordpress, bạn có thể dễ dàng cài đặt tích hợp Webpush để gửi thông báo nhắc khách hàng quên sản phẩm trong giỏ hàng trên website để họ quay lại xem giỏ hàng của mình và thực hiện các bước tiếp theo.

Để sử dụng chức năng này, bạn cài đặt theo các bước sau đây: 

Bước 1: Tạo tag Add to cart 

Bạn cần tạo tag "Add to cart" để đánh dấu những khách hàng đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng chưa thực hiện các bước tiếp theo trên website của Wordpress

Để tạo tag, tại màn hình làm việc của Webpush, bạn chọn mục Setting >> Tag >> Đặt tên cho tag >> Thêm mới để thêm tag phân loại khách hàng.

Bước 2: Gắn tag / hủy tag tự động theo hành động của khách hàng trên website Wordpress

Khi khách hàng truy cập vào website và thêm sản phẩm vào giỏ hàng, hệ thống sẽ nhận diện và gắn tag Add to cart. Khi khách hàng chuyển đến bước cung cấp thông tin mua hàng và thanh toán, hệ thống sẽ nhận diện và hủy tag Add to cart. Các hành động này hoạt động được bằng cách thiết lập gắn tag / hủy tag theo URL mà khách truy cập.

- Gắn tag Add to cart

Khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng, sẽ có 1 URL chạy ngầm trên website, để lấy được URL này, bạn cần truy cập vào website Wordpress >> mở một sản phẩm bất kỳ >> Click chuột phải >> Inspect (Kiểm tra) và mở mục Network trên màn hình hiển thị như trong hình ảnh bên dưới.

Sau đó, bạn bấm chọn nút "Thêm vào giỏ hàng" ở sản phẩm bất kỳ giống như thao tác của khách hàng, và tìm đến mục add_to_cart > xem tại mục Headers >> General. Tại dòng Request URL, bạn copy đoạn sau tên miền website. Như trong hình ảnh là copy đoạn text "wc-ajax=add_to_cart"

Tiếp theo, bạn quay về giao diện webpush, chọn mục Automation >> Trigger >> Thêm mới để thiết lập gắn tag Add to cart tự động.

Một popup hiển thị, bạn paste (dán) đoạn mới copy ở bước trước vào mục Title hoặc URL chứa 1 trong các từ khóa và ấn ENTER, chọn tag cần gắn là Add to cart > Lưu để hoàn tất quá trình.

- Hủy tag Add to cart

Khi khách hàng thực hiện đến bước thanh toán đơn hàng, bạn sẽ hủy tag Add to cart để khách hàng không được nhắc nhở về giỏ hàng của mình nữa. Bạn thực hiện chuyển đến bước thanh toán của quá trình đặt hàng trên website và copy URL tại thanh URL.

Tiếp theo, bạn vào mục Automation >> Trigger >Thêm mới để thiết lập hủy tag Add to cart tự động.

Tại màn hình hiển thị, bạn paste (dán) đoạn mới copy ở bước trước vào mục Title hoặc URL chứa 1 trong các từ khóa và ấn ENTER, chọn tag cần hủy là Add to cart >> Lưu để hoàn tất quá trình.

Sau khi cài đặt hoàn tất, màn hình sẽ hiển thị như hình ảnh dưới đây:

Bước 3: Cài đặt nội dung tự động gửi thông báo cho khách hàng quên giỏ hàng

Tại mục Automation Sequence, bạn thêm mới Sequence bằng cách chọn Tạo Sequence mới > Chọn tag là Add to cart.

Sau khi đã tạo sequence cho tag, bạn cài đặt thời gian và nội dung gửi tin.

Thời gian gửi tin: được tính từ lúc khách hàng được gắn tag (khi khách thêm sản phẩm vào giỏ hàng mà chưa chuyển đến bước thanh toán)

URL trang đích: là link giỏ hàng trên website của bạn để khách hàng xem giỏ hàng và thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình mua hàng

Bạn có thể thêm tối đa 3 nút bấm kèm với thông báo để chuyển hướng đến các URL trang đích khác nhau. Bấm + Button để thêm nút bấm kèm theo thông báo. Sau khi cài đặt đầy đủ các thông tin cần thiết, bạn bấm Cập nhật để lưu thiết lập.

Thông báo đẩy nhắc nhở khách hàng bỏ quên sản phẩm trong giỏ hàng được hiển thị như sau:

Như vậy, với chức năng này, ngay cả khi khách hàng đã rời khỏi website, bạn vẫn có thể gửi thông báo cho họ để nhắc họ về giỏ hàng đã bị bỏ quên.

Chúc bạn thành công!