Các loại nội dung thông báo từ Webpush

Webpush giúp bạn gửi thông báo đến các khách hàng đã từng ghé thăm website để ngay cả khi họ đang không truy cập vào website.

Nội dung của thông báo đẩy thường là:

+ Cập nhật tin tức bài viết mới

+ Thông báo sản phẩm / dịch vụ mới

+ Update tính năng mới

+ Các sự kiện đặc biệt

+ Các chương trình khuyến mãi

Lúc này, khách hàng không cần phải truy cập vào website vẫn có thể cập nhật các tin tức mới nhất mỗi ngày.